Kdo jsme:

Naše středisko se zaměřuje na řešení obtíží týkajících se problémového chování ve školním i v domácím prostředí. Zaměřujeme se na pomoc dětem a rodinám a úzce spolupracujeme se školami a dalšími institucemi, které vstupují do výchovného procesu dětí a mládeže. Našim klientům nabízíme společný dialog založený na důvěře, snaze pomoci a poskytnutí bezpečného prostoru pro řešení aktuálních potíží.

Pokud potřebujete naši pomoc či radu, kontaktujte nás.

Poskytovaná péče je zdarma (mimo příspěvků na stravování v případě absolvování dvouměsíčního preventivně výchovného pobytu ve středisku).

Naše služby jsou:

 • poradenské
 • terapeutické
 • diagnostické

Zaměřujeme se na:

 • školní neúspěšnost a záškoláctví
 • toulání a útěky z domova
 • problémy v rodinných vztazích
 • nerespektování autority dítětem
 • konflikty s vrstevníky
 • závadové trávení volného času
 • specifické vývojové poruchy učení
 • poruchy chování
 • děti se syndromem ADHD

Našimi klienty mohou být:

 • děti a mládež ve věku 6-18 let
 • rodiče a jiní zákonní zástupci dětí
 • třídní kolektivy