Důležité upozornění:

VÁŽENÍ KLIENTI A RODIČE,

V DŮSLEDKU PROBÍHAJÍCÍ EPIDEMIE A S OHLEDEM NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ STANOVENÁ VLÁDOU A MŠMT, JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA ČINNOST POBYTOVÉHO ODDĚLENÍ

OD 11.5. BUDE MOŽNÉ SE OBJEDNÁVAT NA OSOBNÍ AMBULANTNÍ KONZULTACE - SETKÁNÍ BUDOU PROBÍHAT ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK V OMEZENÉM REŽIMU

PRACOVNÍCI BUDOU K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ DNY V ČASECH

DENNĚ od 7:00 do 15:30

měsíc květen

 • PhDr. Nikola Petrek - psycholog - Po, Út, St, tel. 778 530 229
 • Mgr. et Mgr. Jitka Svozilová - etoped - Čt, Pá, tel. 778 530 225

měsíc červen

 • PhDr. Nikola Petrek - psycholog - Po, tel. 778 530 229
 • Mgr. et Mgr. Jitka Svozilová - etoped - Út, St, Čt, Pá, tel. 778 530 225

od 11.5. bude rovněž k dispozici pevná linka střediska tel: 466 680 338

Obecné informace může rovněž od tohoto data podat sociální pracovnice na tel: 723 134 604

Kdo jsme:

Naše středisko se zaměřuje na řešení obtíží týkajících se problémového chování ve školním i v domácím prostředí. Zaměřujeme se na pomoc dětem a rodinám a úzce spolupracujeme se školami a dalšími institucemi, které vstupují do výchovného procesu dětí a mládeže. Našim klientům nabízíme společný dialog založený na důvěře, snaze pomoci a poskytnutí bezpečného prostoru pro řešení aktuálních potíží.

Pokud potřebujete naši pomoc či radu, kontaktujte nás.

Poskytovaná péče je zdarma (mimo příspěvků na stravování v případě absolvování dvouměsíčního preventivně výchovného pobytu ve středisku).

Naše služby jsou:

 • poradenské
 • terapeutické
 • diagnostické

Zaměřujeme se na:

 • školní neúspěšnost a záškoláctví
 • toulání a útěky z domova
 • problémy v rodinných vztazích
 • nerespektování autority dítětem
 • konflikty s vrstevníky
 • závadové trávení volného času
 • specifické vývojové poruchy učení
 • poruchy chování
 • děti se syndromem ADHD

Našimi klienty mohou být:

 • děti a mládež ve věku 6-18 let
 • rodiče a jiní zákonní zástupci dětí
 • třídní kolektivy