Internátní oddělení v našem prostředí zajišťuje službu preventivně výchovného pobytu, který trvá zpravidla 6–8 týdnů a realizuje se na doporučení našeho ambulantního oddělení. Pobyt v našem zařízení je dobrovolný a klient by k jeho realizování měl být co nejvíce motivován. Uzavírá se pouze dohoda se zákonnými zástupci klienta a dítě se po ukončení pobytu vrací zpátky do rodiny.

Přistoupí-li se k pobytu, je zde předpoklad, že ambulantní péče u daného klienta nemusí být nejvhodnějším řešením pro daného jedince. Přednosti pobytu spočívají zejména v:

 • intenzivnější možnosti působení na klienta,
 • snadnějším poskytování okamžité zpětné vazby,
 • dočasném zamezení negativního vlivu na dítě a vytržení klienta z jeho mnohdy nefungujícího prostředí,
 • možnosti prožitku korektivních zkušeností,
 • snadnějším nácviku žádoucích sociálních rolí.

Hlavní nabízená náplň:

 1. 1/ vzdělávací:
  • výuka probíhá ve třídách s nižším počtem žáků (max. 6-8)
  • klienti se učí podle vlastního výchovně vzdělávacího plánu
  • svěřenci jsou během pobytu zkoušeni a dostávají známky
  • v odpoledním programu je akcentován trénink každodenní, pravidelné školní přípravy

  Uvedené činnosti jsou pod neustálým dohledem a korekcí kvalifikovaných pedagogů.

 2. 2/ volnočasové, kde se snažíme dětem smysluplně vyplnit čas pomocí následujících aktivit:
  • sportovní aktivity (cyklistika, turistika, pohybové aktivity a hry, míčové hry venku i v tělocvičně)
  • volitelné kroužky (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, keramika, žonglování, vytváření modelů aj.)

  Všechny uvedené aktivity probíhají pod metodickým dohledem odborných pracovníků SVP.

 3. 3/ odborné:
  • spolupráce s rodinou, školou a dalšími institucemi (pracovníci sociálního odboru péče o dítě, policie, soudy)
  • skupinová a individuální terapie
  • nácvik sociálních dovedností a interakcí

  Ve své činnosti využíváme režimové, pro děti a mládež jasně čitelné prvky práce spojené se systémem výhod, vytváříme pravidelný režim dne.

Odborný tým:

 • vedoucí SVP
 • učitelé
 • speciální pedagogové (etopedi)
 • psychologové
 • sociální pracovnice
 • asistent pedagoga
 • odborní vychovatelé

Kapacita: 6-8 (max.) lůžek

Provoz: nepřetržitě v průběhu školního roku

Hrazení pobytu: fixní částka 120 Kč/měsíc + platba za proviant:

děti do 10 let 66 Kč/den | 10 až 15 let 69 Kč/den | nad 15 let 82 Kč/den