Internátní oddělení v našem prostředí zajišťuje službu preventivně výchovného pobytu, který trvá zpravidla 6 – 8 týdnů a realizuje se na doporučení našeho ambulantního oddělení nebo jiných spolupracujících organizací. Pobyt v našem zařízení je dobrovolný a klient by k jeho realizování měl být co nejvíce motivován. Uzavírá smlouva se zákonnými zástupci klienta a dítě se po ukončení pobytu vrací zpátky do rodiny.

Přednosti pobytu spočívají zejména v:

 • intenzivnější možnosti výchovně vzdělávacího působení na klienta
 • snadnějším poskytování okamžité zpětné vazby
 • dočasném zamezení negativního vlivu na dítě a vytržení klienta z jeho mnohdy rizikového prostředí
 • možnosti prožitku korektivních zkušeností
 • snadnějším nácviku žádoucích sociálních rolí

Hlavní nabízená náplň:

 1. 1. vzdělávací:
  • výuka probíhá ve třídách s nižším počtem žáků (maximálně 6 žáků)
  • klienti se učí podle výchovně vzdělávacího plánu, který mají ze své kmenové školy
  • děti jsou během pobytu zkoušeny a dostávají známky
  • v odpoledním programu probíhá každodenní školní příprava

  Uvedené činnosti jsou pod neustálým dohledem a korekcí kvalifikovaných pedagogů.

 2. 2. volnočasové, kde se snažíme dětem smysluplně vyplnit čas pomocí následujících aktivit:
  • sportovní aktivity (cyklistika, turistika, pohybové aktivity a hry, míčové hry venku i v tělocvičně)
  • volitelné kroužky (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, keramika, žonglování, vytváření modelů aj.)

  Všechny uvedené aktivity probíhají pod metodickým dohledem odborných pracovníků.

 3. 3. odborné:
  • spolupráce s rodinou, školou a dalšími institucemi (pracovníci sociálního odboru péče o dítě, policie, soudy)
  • skupinová a individuální terapie
  • nácvik sociálních dovedností a interakcí

  Ve své činnosti využíváme režimové, pro děti a mládež jasně čitelné prvky práce spojené se systémem výhod, vytváříme pravidelný režim dne.