Na ambulantní oddělení SVP se mohou obracet rodiče v případech, kdy potřebují poradit nebo třeba jenom zkonzultovat otázky týkajících se problematických projevů v chování svých dětí. Poradenství může mít formu jednorázové telefonické intervence nebo osobního setkání jak v přítomnosti, tak bez přítomnosti dítěte. K osobnímu setkání se rodiče musejí objednat telefonicky nebo e-mailem.

K zahájení spolupráce není nutné žádné speciální doporučení. Rodiče se mohou objednat jednak na popud školy, lékaře, známých, ale i z vlastního rozhodnutí.

Všechny služby poskytované rodičům v ambulantním oddělení jsou bezplatné.

V případech, kdy po první společné konzultaci dojdeme ke společnému rozhodnutí, že by byla vhodná dlouhodobější spolupráce, uzavírají středisko spolu se zákonným zástupcem klienta smlouvu o spolupráci. Následně si rodiče společně s klientem vybírají z nabídky služeb:

  • diagnostických
  • poradenských
  • terapeutických

Na základě osobního zhodnocení každého případu se stanoví nejvhodnější forma spolupráce, cíle i metody jejich dosažení. Pracovník ambulance tak posléze může nabídnout různé druhy služeb, které středisko poskytuje:

Důležitým předpokladem úspěšné spolupráce je ochota rodiny a klienta ke spolupráci, zájem o dosažení změny v problémových vzorcích chování. Naše zařízení je dobrovolné, nikoliv represivní. Právě z tohoto důvodu je tolik důležitý zájem ze strany klientů.

Aby náš obraz o klientovi byl co nejúplnější, je optimální navázat spolupráci se školami a jinými odbornými pracovišti (PPP, OPD, škola, psychiatr, pediatr, aj.). Spolupráci však zahajujeme pouze se souhlasem rodičů.